Tuyên bố cho biết “công suất xuất khẩu dầu mỏ đã đạt được mức chưa từng có sau khi bổ sung một điểm neo đậu mới với công suất xuất khẩu tăng thêm 900.000 thùng/ngày”.
Hiện nay Iraq có 4 điểm neo đậu hoạt động để nạp dầu vào các tàu.
Tuần trước, Iraq đã tăng xuất khẩu dầu mỏ từ khu vực phía nam Basra 200.000 thùng/ngày để bù đắp cho thiếu hụt từ các mỏ phía bắc Kirkuk.
Nước này đã miễn cưỡng đồng ý với thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC trong một nỗ lực nhằm tăng giá dầu.
Họ đã tranh luận rằng họ nên được cho phép sản xuất để bù cho việc gián đoạn sản xuất do chiến tranh và các lệnh trừng phạt trong ba thập kỷ rưỡi.
Xuất khẩu dầu từ các mỏ phía nam của Iraq đã đạt 3,240 triệu thùng/ngày trong tháng 9. Iraq xuất khẩu phần lớn lượng dầu của họ từ các kho cảng phía nam của vùng Vịnh.
Nguồn: VITIC/Reuters