Xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 1 tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng đạt 7,835 triệu thùng/ngày từ 7,486 triệu thùng/ngày trong tháng 12.

Nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới này đã sản xuất 10,230 triệu thùng/ngày trong tháng 1, cao kỷ lục so với 10,144 triệu thùng/ngày một tháng trước.

Số liệu xuất khẩu hàng tháng do Riyadh và các thành viên khác của tổ chức OPEC cung cấp cho tổ chức sáng kiến số liệu chung JODI cung cấp trên trang web của mình.

Tồn kho dầu thô trong nước Saudi Arabia giảm xuống 314,119 triệu thùng trong tháng 1 so với 325,474 triệu thùng một tháng trước.

Các nhà máy lọc dầu trong nước đã xử lý 2,468 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, so với 2,312 triệu thùng/ngày trong tháng 12, trong khi xuất khẩu của sản phẩm dầu đã lọc giảm xuống 1,343 triệu thùng/ngày trong tháng 1 so với 1,441 triệu thùng/ngày tháng trước đó.

Trong tháng 1, dầu thô đốt để phát điện giảm xuống 293.000 thùng/ngày so với 392.000 thùng/ngày trong tháng 12.

Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế - VITIC/Reuters