Bộ trưởng cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn “Kazakhstan hỗ trợ những nỗ lực của cộng đồng nhà sản xuất dầu mỏ toàn cầu để đóng băng sản lượng dầu mỏ”. “Chúng tôi sẽ thông báo việc giảm về phía chúng tôi chỉ khi kết quả của cuộc họp giữa OPEC và các nước ngoài OPEC”.
Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết hôm 1/12 Moscow đã có kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu từ những mức tháng 11, 12 như một phần của thỏa thuận ổn định thị trường dầu mỏ cùng với OPEC.
Novak cho biết Azerbaijan, Kazakhstan, Mexico, Oman, Bahrain và các nhà sản xuất khác ngoài OPEC cũng có thể tham gia thỏa thuận này.
Các nước khác ngoài OPEC được dự kiến đóng góp cắt giảm 300.000 thùng/ngày bổ dung với Nga.
Nguồn: VITIC/Reuters