Kim ngạch xuất khẩu từ OPEC tăng lên 578,3 tỷ USD trong năm 2017 so với 451,8 tỷ USD trong năm 2016. Sự gia tăng này do giá dầu tăng sau quyết định quản lý nguồn cung của OPEC sau khi việc tối đa hóa sản lượng để bảo vệ thị phần từ năm 2014 tới 2016 đã khiến giá dầu mỏ giảm mạnh.
OPEC đang giảm sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày như một phần thỏa thuận với Nga và các nhà sản xuất ngoài OPEC để loại bỏ nguồn cung dư thừa. Thỏa thuận này bắt đầu trong tháng 1/2017 và hoạt động đến hết năm 2018.
Số liệu xuất khẩu dầu mỏ gồm nhiên liệu đã lọc, khí ngưng tụ và dầu thô.
Nguồn: VITIC/Reuters