Họ đã tham gia với Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới và nước sản xuất lớn nhất OPEC, cũng cắt giảm sản lượng ít nhất 486.000 thùng/ngày xuống mục tiêu 10,058 triệu thùng/ngày trong tháng này, nghĩa là họ thực hiện đầy đủ thỏa thuận của OPEC để giảm sản lượng.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC trong tháng 11 đã đồng ý thực hiện giảm sản lượng năm nay như một phần của hiệp ước toàn cầu hạn chế nguồn cung để hỗ trợ giá.

Một ủy ban có trách nhiệm theo dõi việc tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ toàn cầu sẽ nhóm họp tại Vienna vào 21-22/1, mặc dù một nguồn tin trả lời Reuters rằng họ sẽ bàn luận chủ yếu về cơ chế giám sát tuân thủ.

Theo thỏa thuận của OPEC, Kuwait đã đồng ý giảm sản lượng 131.000 thùng/ngày bắt đầu từ 1/1, từ mức sản lượng 2,838 triệu thùng/ngày trong tháng 10.

Kuwait đã sản xuất 2,9 triệu thùng/ngày trong tháng 12, theo một nguồn tin.

Cam kết của các nhà sản xuất chủ chốt OPEC như Saudi Arabia và đồng minh vùng Vịnh là Kuwait và UAE tuân theo thỏa thuận cắt giảm giúp hỗ trợ giá.

Saudi Aramco đã bắt đầu đàm phán với các khách hàng toàn cầu về khả năng cắt giảm 3 tới 7% dầu thô trong tháng 2 do họ thực hiện thỏa thuận của OPEC.

Iraq cho biết họ cũng bắt đầu thực hiện các biện pháp giảm sản lượng dầu mỏ theo quyết định của OPEC và tại UAE, Công ty dầu mỏ quốc gia Abu Dhabi ADNOC đã lên kế hoạch bảo dưỡng tại các giếng dầu trong tháng 3 và 4 mà sẽ cắt giảm sản lượng để đáp ứng mục tiêu giảm sản lượng của OPEC.

OPEC đã nhất trí cắt giảm sản lượng từ 1/1 để đưa sản lượng giảm xuống 32,5 triệu thùng/ngày trong thỏa thuận lần đầu tiên kể từ năm 2008.

Nguồn: VITIC/Reuters