AGOCO hy vọng sản lượng dần phục hồi, khi thời tiết mát hơn. Sản xuất đã dừng lại tại mỏ Massala và mỏ Sarir cũng có những vấn đề về điện. Nhiệt độ ngày 23/5 đã đạt 490C, thang nhiệt độ hàng ngày trong lịch sử từ 15 tới 240C.
Những người biểu tình tại khu vực Marada xa xôi nằm ở miền đông Libya đã yêu cầu chính quyền đối phó khẩn cấp với những bất bình về sự vắng mặt của chính phủ, thiếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác.
Quốc gia này đã rơi vào bất ổn kể từ khi lật đổ lãnh đạo Muammar Gaddafi trong năm 2011. Libya, một thành viên của OPEC, đã không phát hành số liệu sản xuất trong nhiều tháng nhưng các nguồn tin trong ngành công bố khoảng 1 triệu thùng/ngày trước khi cắt điện ở AGOCO.
NOC cho biết việc phân bổ từ mỏ Raguba công suất 5.000 thùng/ngày tới cảng Brega bị ngừng trong ngày 22/5, nhưng sản xuất không bị gián đoạn và sản lượng được lưu tại chỗ.
Sản xuất dầu mỏ tại Raguba đang diễn ra bất chấp những đe dọa của người biểu tình địa phương đòi đóng cửa mỏ này. Không có thiệt hại về kỹ thuật hay cơ sở hạ tầng với mỏ này. Những người biểu tình cho biết họ đã kêu gọi công nhân tại một mỏ dầu thứ hai Waha dừng sản xuất và yêu cầu nhà nước hỗ trợ. Không rõ liệu sản xuất tại Waha có dừng không.
NOC đã cảm ơn các tổ chức địa phương về hỗ trợ của họ trong việc giải quyết vấn đề này sau cuộc họp với người biểu tình.
Sản lượng tại Sirte Oil khoảng 61.000 thùng/ngày.
Một đường ống của công ty dầu Waha, một liên doanh NOC với các công ty nước ngoài, chạy qua Marada tới cảng Es Sider. Waha sản xuất khoảng 260.000 thùng dầu mỗi ngày.
Một số thanh niên cũng biểu tình về việc thiếu đường sá nối thị trấn Marada với các cộng đồng khác và yêu cầu việc làm. Các tổ chức được trang bị vũ trang đã hai lần phá hủy đường ống dẫn dầu gần Marada kể từ tháng 12 do an ninh tại khu vực xa xôi hẻo lánh này.
Nguồn: VITIC/Reuters