Petrobras công bố lợi nhuận 4,03 tỷ reais (1,02 tỷ USD) giảm 42% so với cùng kỳ một năm trước, thấp hơn nhiều so với ước tính 5,36 tỷ reais của Refinitiv. Trong các quý trước đó, kết quả u ám bởi các tình huống tư pháp bất ngờ và các hạng mục chỉ xảy ra một lần đã trở nên phổ biến tại công ty này. Trong những năm gần đây Petrobras là trung tâm của một trong những điều tra tham nhũng lớn nhất thế giới.
Khi điều chỉnh những mục xảy ra một lần - gồm 1,3 tỷ reais trong các vụ kiện tư pháp do tranh chấp đang diễn ra với bên cho thuê giàn bị phá sản - Petrobras cho biết họ sẽ báo cáo lợi nhuân quý là 5,1 tỷ reais.
Sản lượng dầu trong quý 1/2019 tại Petrobras giảm 4% so với quý trước, một số liệu được báo cáo trước đây bởi nhà điều hành dầu mỏ Brazil.
Công ty này cho biết rằng sản lượng dầu tháng 4/2019 tăng lên 2,61 triệu thùng/ngày và giàn khoan dầu P-74 của công ty này đã hoàn thành giai đoạn tăng tốc vào ngày 2/5/2019, đạt 150.000 thùng/ngày. Giám đốc điều hành Roberto Castello Branco tiếp tục nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào doanh số bán tài sản, xuất hiện như trọng tâm quan trọng trong nhiệm vụ của ông.
Ông cũng nhấn mạnh một số biện pháp tiết kiệm tại công ty, gồm cả việc đóng cửa một số văn phòng quốc tế và văn phòng ở Houston của công ty, vốn là trung tâm của một vụ bê bối lớn trong tháng 12/2018.
Lợi nhuận trước lãi, thuế và khấu hao được điều chỉnh cho các mục xảy ra một lần, được gọi là điều chỉnh EBITDA, đã đạt 27,5 tỷ reais trong quý 1/2019, mặc dù công ty này cho biết số liệu sẽ là 25,2 tỷ reais nếu không điều chỉnh trong kế toán thông lệ của Petrobras. Cả hai số liệu đều không đạt ước tính 28,9 tỷ reais của Refinitiv.
Nợ ròng tăng 38% trong quý này mặc dù Petrobras cho biết họ sẽ giảm trong thực tế nếu không điều chỉnh theo kế toán.
Nguồn: VITIC/Reuters