Lợi nhuận hợp nhất giảm 38% xuống 27,16 tỷ rupee (421,18 triệu USD) trong quý 4 kết thúc vào 31/3, từ 43,98 tỷ rupee một năm trước.
Các nhà phân tích đã ước tính lợi nhuận hợp nhất là 38,2 tỷ rupee, theo số liệu của Thomson Reuters.
Sản lượng than của công ty này, nơi chiếm hơn 80% sản lượng của Ấn Độ đã tăng lên 176,37 triệu tấn trong quý 4 từ 165,21 triệu tấn một năm trước đó.
Tổng thu nhập hợp nhất tăng 8,3% lên 266,36 tỷ rupee.
Nhà khai thác than lớn nhất thế giới này gần đây đã cắt giảm mục tiêu sản lượng xuống 600 triệu tấn trong năm tài chính 2017/18.
Nguồn: VITIC/Reuters