Lực lượng của Iraq đã thực hiện kiểm soát các mỏ dầu Bai Hasan và Avana ở tây bắc của Kirkuk, sau khi chiếm giữ các mỏ Baba Gurgur, Jambur và Khabbaz trong ngày 16/10.
Các quan chức dầu mỏ tại Baghdad cho biết tất cả các giếng đang hoạt động bình thường.
Các giếng dầu này trước đó được giữ bởi lực lượng an ninh người Kurd được biết như Peshmerga, nhưng họ đã rút khỏi khu vực này trước sự chứng kiến của lượng lượng chính quyền trung ương Iraq.
Việc triển khai lực lượng chính phủ Iraq tại Dibis, nơi có mỏ Bai Hasan và Avana, là một phần trong chiến dịch được điều hành bởi Thủ tướng Haider al-Abadi để kiểm soát các khu vực do người Kurd nắm giữ ngoài ba tỉnh tạo thành khu tự trị người Kurd ở Iraq.
Nguồn: VITIC/Reuters