Với việc thay đổi này, xăng đã nhập khẩu và bán tại Mexico sẽ tương tự với loại được bán ở Mỹ.
CRE cho biết trong công báo chính thức “các trạm khí đốt tại Mexico không thể đưa ra loại xăng tương tự đã bán tại Mỹ vì các tiêu chuẩn cấm xăng như vậy được bán tại Mexico”. “Tình trạng này là một bất lợi cho các trạm xăng đã thành lập tại Mexico, đại diện cho một rào cản đối với những người có kế hoạch nhập khẩu xăng sử dụng ở Mỹ vào Mexic”.
Biện pháp này chỉ ảnh hưởng tới xăng, không tác động tới dầu diesel. Động thái này sẽ không tính thành phố Mexico và một loạt các đô thị xung quanh tiểu bang Mexico, cũng như Guadalajara, thủ phủ của bang Jalisco và Monterrey, thủ phủ của Nuevo Leon.
Các tổ chức môi trường đã cảnh báo rằng việc gia tăng mức ethanol trong xăng sẽ làm ô nhiễm không khí tồi tệ hơn ở Mexico.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet