Sản xuất dầu mỏ, khí đốt và sản phẩm ngưng tụ đã bị gián đoạn tại mỏ Wafa bởi đóng cửa bắt đầu vào 26/3. Mỏ Wafa được điều hành bởi công ty Dầu mỏ Mellitah, một liên doanh giữa NOC và ENI của Italy.
Việc mở lại cửa mỏ dầu này sẽ cho phép Mellitah khôi phục sản lượng khoảng 450 triệu feet khối khí gas, 9.000 thùng/ngày dầu mỏ và 7.500 thùng/ngày sản phẩm ngưng tụ.
Trước đó ngày 12/4, một kỹ sư tại nhà máy điện Al-Rwais nơi mua khí đốt từ Wafa cho biết đường ống khí đốt đã mở cửa lại, và một nguồn tin tại hội đồng thành phố Nalut cho biết hai đường ống đã được mở trở lại sau khi những người cao tuổi địa phương thương lượng với tổ chức được trang bị vũ trang.
NOC cũng đang thúc đẩy để kết thúc việc đóng cửa tại mỏ dầu Sharara. Sharara đang sản xuất khoảng 220.000 thùng/ngày, đưa tổng sản lượng quốc gia lên 700.000 thùng/ngày.
NOC đối mặt với một phong tỏa khác tại El Feel, một giếng phía tây nam, bơm dầu cho Mellitah. Một phong tỏa tại đó bởi Fezzan chi nhánh của Cơ quan Bảo vệ Dầu mỏ PFG bắt đầu vào 20/12 gây thiệt hại hơn 460 triệu USD về doanh thu. Chủ tịch NOC, Mustafa Sanalla cho biết “chúng tôi vẫn đang nỗ lực để mở cửa lại”.
Sản lượng của quốc gia Libya vẫn thấp hơn nhiều 1,6 triệu thùng/ngày, họ đã sản xuất trước cuộc nổi dậy năm 2011.
Cùng với Nigeria, Libya được miễn trừ khỏi thỏa thuận cắt giảm gần đây của OPEC, nhưng NOC đang đối mặt với một loạt thách thức chính trị, tài chính và an ninh trong những nỗ lực khôi phục sản lượng.
Nguồn: VITIC/Reuters