Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Quốc gia NBS, mức tiêu thụ tháng 3 là 47,5 triệu tấn hay 11,19 triệu thùng/ngày. Dựa theo số liệu xử lý hàng ngày, số liệu đó chỉ dưới mức 11,23 triệu thùng/ngày trong giai đoạn tháng 1, 2 và mức 11,26 triệu thùng/ngày cao kỷ lục hồi tháng 12.

Trong quý 1/2017, mức tiêu thụ dầu thô tăng 4,5% so với cùng kỳ một năm trước lên 138,22 triệu tấn hay khoảng 11,21 triệu thùng/ngày.
Li Yan, nhà phân tích tại công ty tư vấn Zibo Longzhong Information Group cho biết “cả nhà máy dầu độc lập và quốc doanh đang nâng sản lượng trong tháng trước để nắm bắt lợi nhuận cao”. “Cũng có những dấu hiệu kinh tế phục hồi, hỗ trợ sản xuất của nhà máy lọc dầu”.
Mức tiêu thụ tăng do Trung Quốc nâng nhập khẩu dầu thô của họ lên mức kỷ lục gần 9,2 triệu thùng/ngày, cao hơn dự đoán của thị trường bởi các nhà máy lọc dầu độc lập tăng cường nhập với hạn ngạch mới.
Hoạt động của nhà máy lọc dầu cao trong quý này đã gây ra tồn kho nhiên liệu ở Trung Quốc lên mức cao nhất kể từ năm 2014. Tồn kho dầu diesel tăng vọt gần 30% vào cuối tháng 2 so với tháng 1 lên mức cao nhất trong 11 tháng.
Trong khi đó sản lượng dầu thô của Trung Quốc tháng 3 giảm 4,6% so với cùng tháng một năm trước xuống 16,57 triệu tấn hay 3,902 triệu thùng/ngày, thấp nhất kể từ tháng 11/2016 theo số liệu hàng ngày. Sản lượng trong quý 1 giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước xuống 48,02 triệu tấn hay 3,89 triệu thùng/ngày.
Số liệu của NBS cũng cho thấy sản lượng khí tự nhiên của Trung Quốc tăng 10,5% trong tháng 3/2017 so với tháng 3/2016, lên 13,6 tỷ m3. Sản lượng trong ba tháng đầu năm nay tăng 3,4% lên 38,7 tỷ m3.
Sản lượng khí tự nhiên trong tháng 3 là cao nhất kể từ tháng 4/2014, nhưng những người theo dõi thị trường cũng cho biết tăng trưởng mạnh phản ánh một giai đoạn so sánh yếu.
Chen Zhe tại công ty tư vấn năng lượng SIA Energy cho biết “tăng trưởng mạnh trong cả tháng 3 và quý 1 đã bật khỏi một mức cơ sở yếu một năm trước do các công ty Trung Quốc hạn chế sản xuất tại một số giếng chủ chốt gồm một số giếng ngoài khơi và Puguang của Sinopec”.
Nguồn: VITIC/Reuters