Doanh số bán này là một phần của một nghị quyết bán ra tới 375,4 triệu USD dầu thô trong năm tài chính 2017 để có tiền cải thiện hoạt động cơ sở hạ tầng của nơi chứa dự trữ khẩn cấp.

Việc bán ra này đến sau khoảng 1 năm Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu trong nước kéo dài hàng thập kỷ, đưa cho nhà thầu các hợp đồng tùy chọn để xuất khẩu.

Có khoảng 695 triệu thùng dầu trong kho dự trữ, giữ trong các hầm muối canh gác cẩn thận dọc theo bờ biển Texas và Louisiana. Chương trình này được phát triển để bảo vệ nền kinh tế Mỹ không bị gián đoạn nguồn cung sau lệnh cấm vận dầu mỏ của Arab năm 1973 và 1974.

Bộ Năng lượng Mỹ sẽ bán tới 3 triệu thùng dầu từ Bryan Mound, Texas, 3 triệu thùng từ Big Hill, Louisiana, và tăng tới 2 triệu thùng từ West Hackberry, Louisiana. Các hợp đồng sẽ được trao vào cuối tháng 1.

Việc phân phối sẽ diễn ra trong tháng 3 và tháng 4 với một khả năng giao hàng trong tháng 2.

Nguồn: VITIC/Reuters