Động thái này diễn ra sau khi Bộ này hủy kế hoạch ban đầu mua tới 30 triệu thùng dầu để Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược SPR, sau khi Quốc hội không duyệt ngân sách khi một số nhà hoạch định pháp luật phàn nàn họ sẽ hỗ trợ các công ty dầu mỏ trong đại dịch Covid-19.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng 3/2020 đã yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng Dan Brouillette lấp đầy kho SPR, và Bộ này cố gằng tìm nguồn tiền để mua tổng cộng 77 triệu thùng, sẽ đưa dự trữ lên khoảng 714 triệu thùng. Bộ này sẽ mua dầu từ các nhà sản xuất trong nước quy mô nhỏ tới trung bình.
Bộ Năng lượng không bình luận về liệu sẽ tiếp tục mua nếu thử nghiệm mang lại kết quả hay không.
Sau khi họ hủy kế hoạch mua 30 triệu thùng dầu, Bộ Năng lượng đã nghĩ ra một kế hoạch cho các công ty thuê chỗ chống để chứa dầu trong SPR. Trong cuối tháng 4/2020, Bộ Năng lượng cho biết 9 công ty gồm Chevron và Exxon Mobil đã đồng ý thuê chứa 23 triệu thùng dầu thô.
Khoảng 4,8 triệu thùng dầu đã được đưa vào SPR trong cuối tháng 4 và trong tháng 5/2020 theo chương trình cho thuê.
 

Nguồn: VITIC/Reuters