Số liệu đó là cao hơn mức kỷ lục trung bình 11,41 triệu thùng/ngày đã đạt được trong tháng 10/2018, là mức cơ sở cho thỏa thuận mới giữa OPEC và các nhà sản xuất hàng đầu khác cắt giảm sản lượng. Thỏa thuận này có hiệu lực trong tháng 1/2019.
Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết trong tuần trước rằng sản lượng dầu của nước này trong tháng 12/2018 dự kiến tương tự mức tháng 10/2018. Sản lượng dầu của Nga ở mức 11,37 triệu thùng/ngày trong tháng 11/2018.
Nguồn: VITIC/Reuters