Nhập khẩu từ Nga trong tháng trước gần 6,35 triệu tấn, tăng 60,5% so với cùng tháng năm trước, theo một phân tích chi tiết số liệu giao dịch hàng hóa phát hành bởi Tổng cục Hải quan.
Các nguồn cung cấp từ Saudi Arabia tăng 9,6% trong tháng 9 so với một năm trước lên 4,276 triệu tấn hay khoảng 1,04 triệu thùng/ngày.
Trong khi đó Angola cung cấu thêm 11,7% dầu mỏ so với năm trước lên mức 4,677 triệu tấn hay 1,14 triệu thùng/ngày.
Nguồn: VITIC/Reuters