Tháng trước Nga đã xuất khẩu 4,97 triệu tấn dầu thô hay khoảng 1,17 triệu thùng/ngày, cao hơn 54,1% so với tháng 7/2016.
Saudi Arabia đứng thứ hai với khối lượng xuất khẩu sang Trung Quốc ở mức 3,99 triệu tấn hay 940.000 thùng/ngày, giảm 0,8% so với một năm trước.
Nhập khẩu từ Angola, nguồn cung lớn thứ ba của Trung Quốc trong tháng 7 giảm 17,1% so với một năm trước xuống 3,91 triệu tấn hay 921.520 thùng/ngày.
Nguồn: VITIC/Reuters