Nga đã tham gia cùng một số nước ngoài OPEC trong nỗ lực cắt giảm sản lượng 6 tháng đầu năm nay của OPEC để hỗ trợ giá dầu toàn cầu.
Quyết định cắt giảm sản lượng này đến tại thời điểm khi một số công ty của Nga đang chuận bị tăng sản lượng sau nhiều năm đầu tư vào việc khoan và thăm dò giếng mới. Nhưng không có công ty nào phàn nàn về thỏa thuận cắt giảm dầu mỏ toàn cầu.
Nguồn: VITIC/Reuters