Ông trả lời các nhà báo “theo kế hoạch của chúng tôi, sản lượng dầu của Nga sẽ tiếp tục tăng trong năm tới. Nếu chúng tôi giữ sản lượng ở mức hiện nay chúng tôi thực hiện đóng góp của mình, đối với chúng tôi về bản chất đó nghĩa là cắt giảm 200.000 tới 300.000 thùng/ngày trong năm 2017”.
Các quốc gia OPEC sẽ nhóm họp vào ngày 30/11 để cố gắng hoàn thành hiệp ước về sản lượng. Các công ty dầu mỏ Nga cho biết họ sẽ tăng sản lượng năm tới sau khi đạt những mức kỷ lục trong những tháng gần đây, bằng cách tiếp tục phận sự các mỏ dầu mới.
Những giếng dầu này đưa vào hoạt động trong năm 2016 sẽ tiếp tục hút dầu trong năm 2017 và như một vấn đề thực tế chúng tôi sẽ giảm sản xuất ở các giếng cũ.
Việc tham vấn với OPEC sẽ diễn ra tích cực và Nga sẽ tổ chức đàm phán với một số các quốc gia sản xuất dầu ngoài OPEC, gồm Kazakhstan và Mexico.
Không có các cuộc hội đàm về đóng băng sản lượng dầu toàn cầu được tổ chức với Mỹ và các cuộc hội đàm với Norway cho thấy Oslo sẽ không tham dự trong thỏa thuận này.
Nguồn: VITIC/Reuters