Lĩnh vực dầu mỏ, chiếm 20% nền kinh tế của nước Bắc Âu này, đang giảm việc làm, chi phí và các dự án để đối phó với giá dầu giảm 60% kể từ tháng 6/2014.
Nhưng điều tồi tệ nhất của chính sách thắt lưng buộc bụng có thể đã trôi qua và ngành công nghiệp này có thể dần cải thiện, theo Cục trưởng Tổng cục Dầu khí Norway NPD, Bente Nyland.
Bà cho biết “chúng tôi thấy mọi thế đang trở lên tốt hơn”, trích dẫn cuộc nói chuyện cảu bà với các công ty dầu mỏ và việc sẵn sàng để hoàn thành các kế hoạch phát triển.
Hai kế hoạch phát triển đã được đệ trình từ đầu năm tới nay bởi Statoil và ít nhất hơn ba kế hoạch được dự kiến trước khi kết thúc năm nay. Trong tháng 1, ban giám đốc đã không thể cung cấp một ước tính như vậy. Ba kế hoạch dự kiến được quyết định cho hai giếng dầu tại Biển Norway.
Bổ sung cho sự lạc quan là sản lượng dầu và khí đốt cao hơn dự kiến của Norway từ đầu năm tới nay. Bà Nyland cho biết có thể có một số dự báo sản lượng của NPD theo chiều tăng trong năm nay mặc dù cơ quan này không điều chỉnh số liệu hiện nay.
Thác thức vẫn còn mặc dù triển vọng được cải thiện. Việc đầu tư trong lĩnh vực dầu mỏ sẽ giảm xuống 150,5 tỷ crown (18,4 tỷ USD) trong năm 2017 từ mức 163,5 tỷ crown trong năm nay.
NPD dự kiến số lượng các giếng thăm dò mới năm tới vẫn ở mức khoảng 30 trong năm nay, một dấu hiệu các công ty dầu vẫn thận trọng.
Tổng thể, sản lượng dầu và khí đốt của Norway được dự kiến ở mức 3,65 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày vào năm 2020, giảm 7% so với năm 2015. Để đảm bảo sản lượng tương lai, bà Nyland và cộng sự đang thúc đẩy các công ty dầu mỏ để đảm bảo công xuất thêm có thể được bổ sung vào các giếng sắp tới.
Nguồn: VITIC/Reuters