Việc này không ảnh hưởng tới xuất khẩu LNG từ nhà máy này.
Sakhalin-2 là nhà máy LNG duy nhất của Nga, đang sản xuất hơn 10 triệu tấn LNG mỗi năm. Các khách hàng khí đốt chủ chốt của nhà máy này là Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Các cổ đông của Sakhalin-2 là Gazprom của Nga, Royal Dutch Shell, Mitsui và Mitsubishi của Nhật Bản.
Nguồn: VITIC/Reuters