Zawiya năm ở phía tây của thủ đô Tripoli, được cung cấp dầu thô từ mỏ Sharara nhưng mỏ này đóng cửa do một đường ống bị phong tỏa.
Nhà máy lọc dầu này đã trải qua một đợt đóng cửa bảo dưỡng trên một trong hai tháp chưng cất dầu thô 60.000 thùng/ngày kéo dài từ 10/8 đến 25/8.
Sharara, mỏ lớn nhất 280.000 thùng/ngày của nước thành viên OPEC này, đã đóng cửa khoảng 1 một do một lực lượng vũ trang chặn đường ống nối từ mỏ này tới kho cảng dầu mỏ Zawiya. Một tuyên bố bất khả kháng diễn ra đối với xuất khẩu dầu thô Sharara từ cảng này.
Mỏ El Feel 90.000 thùng/ngày của Libya cũng đóng cửa vào cuối tuần do một đường ống bị phong tỏa và Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia NOC đã tuyên bố bất khả kháng về xuất khẩu dầu loại Mellitah từ kho cảng Mellitah.
Việc đóng cửa mỏ Sharara cũng dẫn tới Agoco, công ty con của NOC đóng cửa mỏ dầu Hamada công suất 10.000 thùng/ngày.
Nguồn: VITIC/Reuters