Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc tháng 10/2018 đã nhập khẩu khoảng 762.000 thùng dầu mỗi ngày từ Iran, giảm 56,4% so với một năm trước. Số liệu này đánh dấu khối lượng xuất khẩu thấp nhất kể từ tháng 10/2013, khi đợt trừng phạt nghiêm khắc gần nhất của Mỹ và EU làm giảm xuất khẩu từ nước thành viên OPEC này bắt đầu từ đầu năm 2012.
Tuy nhiên, trong đợt tái áp đặt các lệnh trừng phạt với ngành năng lượng của Iran vào ngày 5/11/2018, Washington cũng cấp miễn trừ cho Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và 5 quốc gia khác, cho phép họ tiếp tục mua dầu từ Iran trong ít nhất 180 ngày nữa.
Nhập khẩu của Ấn Độ từ Iran giảm ít nhất chỉ 0,2% so với cùng tháng năm trước xuống 466.400 thùng/ngày. Hầu hết các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ tăng cường nhập khẩu từ Iran trước các lệnh trừng phạt của Mỹ do Iran chào miễn phí vận chuyển và mở rộng thời gian tín dụng.
Nhập khẩu dầu của Hàn Quốc từ Iran giảm xuống 0 tháng thứ 2 liên tiếp trong tháng 10/2018.
Nhập khẩu dầu của Nhật Bản từ Iran giảm 71% xuống mức thấp nhất 6 tháng tại 48,033 thùng/ngày trong tháng 10/2018. Nhập khẩu của Nhật Bản trong tháng 11/2018 có thể giảm xuống 0 lần đầu tiên kể từ tháng 7/2012.
Hàn Quốc có thể giữ không nhập khẩu từ Iran cho tới cuối năm nay và khôi phục nhập khẩu từ tháng 1/2019.
Công ty JXTG Nippon Oil & Energy của Nhật Bản có thể nạp dầu Iran khoảng cuối tháng 12/2018. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của công ty cho biết họ có thể xem xét mua nhưng vẫn chưa quyết định.
Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Iran giảm 64% trong tháng 10/2018 xuống 247.200 thùng/ngày.

Khối lượng nhập khẩu dầu thô từ Iran của các khách hàng lớn châu Á

Quốc gia

T10/2018

T10/2017

+/- (%)

10T/2018

10T/2017

+/- (%)

Trung Quốc

247.160

685.150

-64,0

613.200

634.749

-3,4

Ấn Độ

466.400

467.600

-0,2

579.600

486.400

19,2

Nhật Bản

48.033

165.535

-71,0

152.982

165.405

-7,5

Hàn Quốc

-

426.710

-100,0

191.454

423.651

-54,8

Tổng cộng

761.593

1.744.995

-56,4

1.537.236

1.710.205

-10,1

Nguồn: VITIC/Reuters