Nhập khẩu trong tháng 11/2018 của quốc gia này giảm 11,4% xuống 17,01 triệu tấn, ghi nhận sụt giảm theo phần trăm so với năm trước mạnh nhất kể từ tháng 2/2015, khi giảm 21,3%. Sự sụt giảm lần này phần lớn do các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đóng cửa để bảo dưỡng.
Trong tháng 11/2018, nhập khẩu dầu từ Iran cũng giảm xuống mức thấp nhất trong một năm do khách hàng hạn chế mua bởi việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt mới của Mỹ với Iran.
Trong khi đó, nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ giảm khoảng 7% và xuất khẩu giảm 6,8%.
Bảng nhập khẩu sản phẩm xăng dầu (ĐVT triệu tấn)

Sản phẩm

2018

2017

T11

T10

T9

T8

T11

T10

T9

T8

LPG

1,03

1,01

1,12

1,22

1,23

1,20

0,87

1,11

xăng

0,04

0,04

0,04

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Naphtha

0,18

0,18

0,16

0,15

0,12

0,23

0,18

0,17

Dầu hỏa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diesel

0,01

0,01

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,01

Dầu mazut

0,05

0,05

0,06

0,08

0,09

0,12

0,06

0,04

Tổng

2,64

2,59

2,28

2,71

2,84

3,29

2,45

3,23

Bảng xuất khẩu sản phẩm xăng dầu (ĐVT triệu tấn)

Sản phẩm

2018

2017

T11

T10

T9

T8

T11

T10

T9

T8

Xăng

1,11

1,18

1,17

0,84

1,14

1,00

1,15

1,06

Naphtha

0,66

0,56

0,76

0,68

0,75

0,85

0,64

0,63

Diesel

2,31

2,74

2,81

2,84

2,61

2,95

3,04

2,79

Dầu mazut

0,07

0,31

0,32

0,34

0,23

0,27

0,42

0,32

Nhiên liệu bay

0,61

0,60

0,65

0,61

0,56

0,65

0,58

0,57

Tổng

5,24

5,74

6,07

5,60

5,62

5,99

6,26

5,87

Nguồn: VITIC/Reuters