Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc, bốn khách hàng lớn nhất châu Á của Iran, đã nhập khẩu gần 1,8 triệu thùng/ngày trong tháng 9. Số liệu đó giảm từ mức cáo nhất trong 5 năm rưỡi hồi tháng 8.

Nhưng lượng nhập khẩu có thể tăng một lần nữa trong tháng 10, với các khách hàng châu Á đã nhập 1,83 triệu thùng dầu thô và sản phẩm ngưng tụ mỗi ngày trong tháng 10 và khoảng 1,96 triệu thùng/ngày trong tháng 9.

Sự trừng phạt kinh tế nhắm vào chương trình hạt nhân gây tranh chấp của thành viên OPEC này được dỡ bỏ trong tháng 1. Tehran đã đấu tranh để nâng sản lượng và mức xuất khẩu của họ kể từ trước khi bị các lệnh trừng phạt đầu năm 2012.

Bộ thương mại Nhật Bản hôm 31/12 đã phát hành số liệu chính thức cho thấy nhập khẩu của họ tăng 80% so với một năm trước lên gần 313.000 thùng/ngày trong tháng 9.

Nhập khẩu của Ấn Độ hơn gấp đôi so với một năm trước lên 552.200 thùng/ngày, giảm từ mức 575.900 thùng/ngày trong tháng 8, cao nhất trong 15 năm.

Nhập khẩu của Hàn Quốc cũng hơn gấp đôi, trong khi nhập khẩu của Trung Quốc tăng 18%.

Bảng số liệu nhập khẩu dầu thô của bốn nước lớn châu Á từ Irna trong tháng 9 dưới dạng thùng/ngày

Quốc gia

T9/16

T9/15

+/- (%)

Trung Quốc

492.500

416.450

18,3

Ấn Độ

552.200

233.200

136,8

Nhật Bản

312.825

173.971

79,8

Hàn Quốc

405.833

196.967

106,0

Tổng cộng

1.763.358

1.020.588

72,8

 

Quốc gia

9 T/2016

9 T/ 2015

+/- (%)

Trung Quốc

601.330

559.020

7,6

Ấn Độ

411.900

216.200

90,5

Nhật Bản

226.691

172.051

31,8

Hàn Quốc

284.697

123.209

131,1

Tổng Cộng

1.524.618

1.070.480

42,4


Nguồn: VITIC/Reuters