Tổng doanh số sản phẩm dầu mỏ của Nhật Bản trong tháng 6/2018 giảm 8,8% so với một năm trước xuống 2,46 triệu thùng/ngày, phản ánh dân số suy giảm và xe sử dụng hiệu quả hơn.
Nhật Bản đã nhập khẩu dầu thô Angsi trong tháng 6/2018 từ Malaysia lần đầu tiên kể từ tháng 9/2014.

Sản phẩm

T6/2018 (thùng/ngày)

T5/2018 (thùng/ngày)

+/- % so với tháng trước

+/- % so với năm trước

Nhập khẩu dầu thô

2.395.509

2.980.880

-19,6

-14,7

Dầu thô đốt trực tiếp

3.647

11.440

-68,1

-79,7

Doanh số sản phẩm dầu mỏ

2.457.002

2.648.689

-7,2

-8,8

Xăng

867.888

862.270

0,7

0,0

Dầu hỏa

88.345

111.534

-20,8

-11,6

Naphtha

555.718

706.577

-21,4

-24,7

Nhập khẩu sản phẩm dầu

445.062

619.633

-28,2

-18,0

Xăng

36.959

41.285

-10,5

32,8

Dầu hỏa

1.049

984

6,6

10,6

Naphtha

372.273

521.075

-28,6

-15,9

Xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ

487.684

512.857

-4,9

-1,4

Xăng

26.175

45.859

-42,9

-47,6

Dầu hỏa

0

0

0

0

Nhiên liệu bay

202.717

203.151

-0,2

5,1

Dầu diesel

90.325

116.364

-22,4

-26,7

Dầu mazut B, C

154.878

133.886

15,7

30,1

Sản lượng lọc dầu

2.410.875

2.633.016

-8,4

-9,0

Xăng

784.572

874.076

-10,2

-7,8

Dầu hỏa

90.772

146.217

-37,9

-35,7

Naphtha

186.947

239.098

-21,8

-37,3

Nhiên liệu bay

287.724

284.718

1,1

3,2

Dầu diesel

630.132

638.886

-1,4

-6,3

Dự trữ cuối tháng

 

 

 

 

Dầu thô

78,2

82,4

-5,1

-3,6

Các sản phẩm

55,3

58,9

-6,2

-6,4

Xăng

10,0

11,6

-14,0

-11,8

Dầu hỏa

9,5

9,8

-2,2

-3,5

Nguồn:VITIC/Reuters