Số liệu này cũng nhấn mạnh hiệu quả năng lượng đã cải thiện, và xuất hiện của các nhiên liệu thay thế trong phát điện và trong giao thông, trong khi sản lượng điện hạt nhân tăng trong năm ngoái tại Nhật Bản tiếp tục làm giảm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch.
Bộ Tài chính cho biết nhập khẩu dầu thô đã thông quan của Nhật Bản giảm 5,8% trong năm 2018 so với một năm trước.
Nhật Bản, nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ 4 thế giới, đã nhập khẩu 3 triệu thùng dầu mỗi ngày hay 175,897 triệu KL dầu thô trong năm ngoái. Số liệu này đánh dầu mức thấp nhất kể từ năm 1079.
Bất chấp điều này, kim ngạch nhập khẩu đã tăng 25% so với một năm trước do giá trung bình năm với dầu thô tăng.
Nhập khẩu LNG giảm 0,9% xuống 82,854 triệu tấn, thấp nhất kể từ năm 2011, nhưng trị giá tăng 21%. Nhật Bản là nước nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, với khí đốt làm lạnh được hóa lỏng để vận chuyển trên tàu.
Nhập khẩu than nhiệt cho các nhà máy điện giảm 0,6% trong năm 2018 xuống 113,67 triệu tấn.
Bảng nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nhật Bản năm 2018

Nhiên liệu

Đơn vị tính

Khối lượng

+/-(%)

Giá trị

Triệu JPY

+/-(%)

Nhiên liệu khoáng

 

 

 

19.278.012

21,7

Dầu thô

Triệu thùng/ngày

3,0

-5,8

8.910.900

24,5

Sản phẩm dầu

Triệu KL

 

 

2.073.953

34,3

(Mogas/naphtha)

Triệu KL

30,412

3,3

1.521.372

32,3

LNG

Triệu tấn

82,854

-0,9

4.730.273

20,8

LPG

Triệu tấn

10,734

-0,4

690.903

14,2

Than

Triệu tấn

189,320

-1,8

2.800.123

8,9

Than nhiệt

Triệu tấn

113,670

-0,6

1.475.733

15,8

Nguồn: VITIC/Reuters