Theo số liệu sơ bộ Nhật Bản, nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ 4 thế giới, đã nhập khẩu 2,83 triệu thùng dầu thô mỗi ngày (13,964 triệu kilolitre) trong tháng trước.
Nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Nhật Bản đạt tổng cộng 6,239 triệu tấn trong tháng trước, tăng 13% so với một năm trước. Nhập khẩu than nhiệt giảm 10,8% trong tháng 5 xuống 7,683 triệu tấn.
Bảng số liệu nhập khẩu năng lượng sơ bộ trong tháng 5, với khối lượng dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và xăng/naphtha dưới dạng triệu kilolitre, LNG, LPG và than dưới dạng triệu tấn, giá trị là triệu yên.

Nhiên liệu

Khối lượng

+/- (%)

Khối lượng

+/- (%)

Nhiên liệu khai khoáng

 

 

1.226.886

41,5

Dầu thô

13,964

-13,5

527.504

17,0

Sản phẩm dầu

 

 

122.826

62,0

Xăng/naphtha

2,549

32,8

96.957

69,1

LNG

6,239

13,0

309.548

68,6

LPG

0,902

22,1

46.677

57,1

Than

14,47

-6,0

217.501

74,7

Than nhiệt

7,683

-10,8

88.018

36,3

Nguồn: VITIC/Reuters