Nhật Bản, nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ 4 thế giới, đã nhập khẩu 3,15 triệu thùng dầu thô /ngày trong tháng trước.

Nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Nhật Bản đạt tổng cộng 6,26 triệu tấn trong tháng trước, giảm 5,6% so với một năm trước. Nhập khẩu than nhiệt cho nhà máy điện giảm 8,9% trong tháng 6 xuống 8,52 triệu tấn.

Sau đây là bảng nhập khẩu năng lượng tháng 6 với khối lượng dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và xăng/naphtha tính dưới dạng triệu Kl: LNG, LPG và than dưới dạng triệu tấn; trị giá tính bằng triệu yên.

Nhiên liệu

Khối lượng

+/- (%)

Giá trị

+/- (%)

Nhiên liệu khoáng sản

 

 

898.167

-36,7

Dầu thô

15,006

10,3

463.972

-31,2

Các sản phẩm dầu mỏ

 

 

74.233

-52,5

 

Xăng/ Naphtha

1,766

-25,1

55.726

-53,3

LNG

6,26

-5,6

205.412

-43,9

LPG

0,884

11,0

35.290

-29,1

Than

14,42

-9,4

114.681

-32,4

Than nhiệt

8,52

-8,9

62.796

-32,1

Nguồn: VITIC/Reuters