Nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới này đã nhập khẩu 45,74 triệu tấn dầu thô, tương đương 11,13 triệu thùng/ngày, theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, so với 10,72 triệu thùng/ngày trong tháng 10/2019 và 9,61 triệu thùng/ngày trong tháng 11/2018.
Trong 11 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc đã mua tổng cộng 461,88 triệu tấn hay 10,09 triệu thùng/ngày, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sắp hết năm, các nhà máy lọc dầu tư nhân, được gọi là nhà máy lọc dầu teapot đang tăng cường sản lượng nhằm sử dụng hạn ngạch nhập khẩu trong năm nay để có thể nộp đơn xin thêm hạn ngạch trong năm tới. Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu nhà nước duy trì ổn định mức sản lượng.
Nhà máy lọc dầu Maoming của Sinopec đã lên kế hoạch đại tu trong tháng 12/2019, nhưng hai nhà máy lớn - nhà máy hóa dầu Zhejiang và nhà máy lọc dầu Zhanjiang - dự kiến bắt đầu mua thêm dầu trong tháng 12/2019 để chuẩn bị tăng cường hoạt động.
Số liệu hải quan cho thấy Trung Quốc đã bán 7,31 triệu tấn sản phẩm dầu đã lọc ra nước ngoài trong tháng 11/2019, tăng 63,5% so với một năm trước.
Xuất khẩu trong 11 tháng đã đạt 60,22 triệu tấn, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng lượng khí tự nhiên nhập khẩu, gồm LNG và nhập khẩu qua đường ống, trong tháng 11/2019 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước lên 9,45 triệu tấn.
Trong 11 tháng đầu năm nay, nhập khẩu khí tự nhiên đạt 87,11 triệu tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nga đã bắt đầu vận chuyển khí qua đường ống từ Siberia tới đông bắc Trung Quốc.
Nguồn: VITIC/Reuters