Do nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới thúc đẩy sản lượng nội địa, giảm nguồn nhiên liệu sinh học nhập khẩu từ nước ngoài.

Nhập khẩu ethanol của Trung Quốc năm 2015 cao gấp 25 lần so với 686.905 m3 cùng kỳ năm trước đó, và nhu cầu tăng mạnh trong nửa đầu năm 2016, do khách hàng được hưởng lợi từ nguồn ethanol giá rẻ của Mỹ.

Tuy nhiên, nhập khẩu trong tháng 7/2016 giảm, sau khi các nhà sản xuất Trung Quốc tăng sản xuất nội địa, do nguồn cung ngô giá rẻ được bán tại phiên đấu giá nhà nước.

Nguồn: VITIC/Reuters