Giới phân tích cho biết sự sụt giảm này có thể cho thấy ở nước ngoài có ít than hơn đã dự kiến trước đây để đáp ứng khủng hoảng nguồn cung trong nước, chứ không phải phản ánh nhu cầu đang yếu đối với nguyên liệu này.
Nhập khẩu 21,58 triệu tấn là tăng 54,6% so với một năm trước, trong khi trong 10 tháng đầu năm nay nhập khẩu tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước thành 201,74 triệu tấn.
Nhập khẩu tháng 10 đã giảm từ 24,44 triệu tấn trong tháng 9 và nhiều hơn 26 triệu tấn trong tháng 8, cao nhất trong gần hai năm.
Các nhà máy thép và công ty công ích đã lo ngại về tồn trữ than đủ an toàn cho mùa cao, giúp thúc đẩy giá tăng gần đây.
Tồn kho của 6 đơn vị tiện ích lớn nhất Trung Quốc trong tháng 10 là khoảng 20 ngày, một mức thấp.
Nguồn: VITIC/Reuters