Trung Quốc đã tiêu thụ khoảng 10,11 triệu thùng dầu mỗi ngày, giảm từ mức 10,5 triệu thùng/ngày trong tháng 6, theo tính toán của Reuters dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê Quốc gia.
Michal Meidan, nhà phân tích Trung Quốc tại công ty nghiên cứu tư vấn Energy Aspects trả lời Diễn đàn Dầu mỏ Toàn cầu của Reuters “trong tháng 7, có lụt nặng ở nhiều nơi của Trugn Quốc đã làm thiệt hại cho nhu cầu cũng như sản lượng”.
Nhu cầu giảm 400.000 thùng/ngày so với tháng 6 cũng xuất phát từ tăng trưởng kinh tế đang chậm lại và dư cung tiếp tục trong ngành hóa dầu đã gây ra dư thừa nhiên liệu dầu mỏ tại Trung Quốc.
Nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc sẽ tăng 250.000 tới 300.000 thùng/ngày trong năm nay so với năm ngoái, giảm so với mức tăng trưởng trong năm trước. Nhu cầu các sản phẩm dầu mỏ đã lọc sẽ gia tăng hạn chế.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc tăng lên kỷ lục 4,57 triệu tấn trong tháng 7. Nhập khẩu giảm dẫn tới xuất khẩu ròng ở mức 2,49 triệu tấn.
Nguyên liệu dầu thô tại các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc tăng 2,5% trong tháng 7 so với một năm trước lên 45,32 triệu tấn, hay 10,67 triệu thùng/ngày. Số liệu này từ mức hoạt động 10,97 triệu thùng/ngày trong tháng 6.
Nhu cầu dầu là tổng của nhập khẩu ròng nhiên liệu đã lọc và nguyên liệu dầu thô trong nước. Reuters sẽ công bố chi tiết tính toán nhu cầu cuối tháng này dựa trên các sản phẩm và điều chỉnh sự thay đổi trong lượng lưu kho nhiên liệu.
Nguồn: VITIC/Reuters