Trong báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới năm 2018 EIA cho biết nhu cầu dầu dự kiến không đạt đỉnh điểm trước năm 2040.
Kịch bản trung tâm của IEA là nhu cầu tăng khoảng 1 triệu thùng/ngày mỗi năm tính tới năm 2025, trước khi ổn định ở mức 250.000 thùng/ngày tới năm 2040 với mức đỉnh tại 106,3 triệu thùng/ngày.
Cơ quan này cho biết “trong kịch bản chính sách mới, nhu cầu trong năm 2040 đã được điều chỉnh tăng hơn 1 triệu thùng/ngày so với triển vọng của năm trước phần lớn do tăng trưởng ngắn hạn nhanh hơn và việc thay đổi chính sách hiệu quả nhiên liệu tại Mỹ”.
IEA tin tưởng sẽ có khoảng 300 triệu ô tô điện trên đường phố năm 2040, không thay đổi so với ước tính một năm trước. Nhưng hiện nay họ dự kiến ô tô điện sẽ giảm nhu cầu 3,3 triệu thùng/ngày, tăng từ ước tính trước giảm 2,5 triệu thùng/ngày trong báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới.
IEA cho biết “các biện pháp hiệu quả thậm chí quan trọng hơn để ngăn cản tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ: những cải thiện trong hiệu quả của ô tô chạy nhiên liệu tránh nhu cầu dầu hơn 9 triệu thùng/ngày trong năm 2040”.
Nhu cầu dầu cho nhiên liệu vận tải được dự kiến đạt 44,9 triệu thùng/ngày vào năm 2040, tăng từ 41,2 triệu thùng/ngày trong năm 2017, trong khi nhu cầu công nghiệp và hóa dầu được dự báo đạt 23,3 triệu thùng/ngày vào năm 2040, từ 17,8 triệu thùng/ngày trong năm 2017.
Tất cả tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ xuất phát từ các nước đang phát triển, dẫn đầu là Trung Quốc và Ấn Độ, trong khi nhu cầu tại các nền kinh tế đã phát triển dự kiến giảm hơn 400.000 thùng/ngày trung bình mỗi năm tới năm 2040.
IEA, cơ quan tư vấn cho các chính phủ phương Tây về chính sách năng lượng, duy trì dự báo đối với ô tô toàn cầu lên gần gấp đôi hiện nay vào năm 2040, tăng 80% lên 2 tỷ xe.
Về phía nguồn cung, Mỹ nước đang tiến tới nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, sẽ thống trị tăng trưởng sản lượng tới năm 2025, với mức tăng 5,2 triệu thùng/ngày từ mức hiện nay khoảng 11,6 triệu thùng/ngày. Từ điểm đó IEA dự kiến sản lượng dầu của Mỹ sụt giảm và tỷ trọng của OPEC trong sản lượng toàn cầu sẽ tăng lên 45% vào năm 2040, từ mức gần 30% hiện nay.
Fatih Birol giám đốc IEA cho biết “phân tích này cho thấy tiêu thụ dầu ngày càng tăng trong những thập kỷ tới, do nhu cầu hóa dầu, hàng không và vận tải đường bộ tăng trưởng. Nhưng để đáp ứng sự tăng trưởng này trong ngắn hạn nghĩa là việc chấp thuận của các dự án dầu thông thường cần gấp đôi từ mức thấp hiện nay”.
Nguồn: VITIC/Reuters