Nhu cầu đã suy yếu tại nền kinh tế vốn đã bị chậm lại bởi cuộc chiến thương mại với Mỹ, một số khách hàng LNG tại Trung Quốc trả lời Reuters rằng họ đang xem xét hoặc trì hoãn hoặc hủy các lô hàng do tình trạng bất khả kháng, mặc dù chưa có gì quyết định.
Một nguồn tin dấu tên cho biết “tôi nghĩ (tuyên bố bất khả kháng với nhập khẩu LNG) là có thể, do dịch bệnh tiếp tục phát triển và ảnh hưởng lớn tới nhu cầu”.
Tuần trước, một cơ quan xúc tiến thương mại của Trung Quốc cho biết họ sẽ đưa ra giấy chứng nhận tình trạng bất khả kháng tới các công ty đang vật lộn đối phó với sựt sụt giảm do dịch bệnh.
Không rõ bất kỳ khách hàng LNG nào đã nộp đơn xin giấy chứng nhận việc giao hàng sang Trung Quốc vào cuối tháng 2 dự kiến sẽ bị trì hoãn, một nguồn tin thứ hai cho biết.
Trung Quốc đang vật lộn với dự trữ LNG cao do nhu cầu giảm bởi một mùa đông ôn hòa hơn so với bình thường và kinh tế đang chậm lại.
Các thương nhân dự kiến ảnh hưởng tới kinh tế từ virus này tiếp tục gây thiệt hại cho chu cầu và gây trì hoãn giao LNG sang Trung Quốc, do nhu cầu khí trong vận tải và công nghiệp được dự báo chậm lại.
Một thương gia LNG tại thành phố Đường Sơn đông bắc Trung Quốc nói “chúng tôi dự kiến các lái xe tại trở lại làm việc ngày 3/2, nhưng không ai trở lại vì virus”. “Nhu cầu LNG thực sự yếu so với năm ngoái, do người dùng công nghiệp tiếp tục nghỉ lễ và thậm chí các nhà máy đang cắt giảm sản lượng. Chỉ các trạm khí LNG hoạt động bình thường do cung cấp cho các cơ sở sinh kế nhưng nhu cầu cũng yếu”.
Giá LNG giao ngay của Châu Á đã ở mức thấp nhất trong hơn 1 thập kỷ và dự kiến giảm tiếp do nhu cầu của Trung Quốc chậm lại.
 

Nguồn: VITIC/Reuters