Một yếu tố chính ảnh hưởng tới tăng trưởng nhu cầu trong tháng 11/2020 là mức tiêu thụ cao đáng kể trong cùng tháng năm ngoái, khi nhu cầu tại Ấn Độ đạt kỷ lục hơn 5,4 triệu thùng/ngày.

Sự sụt giảm trong sản phẩm chưng cất là nguyên nhân chính dẫn tới sự suy giảm này, khi cả nhiên liệu bay và dầu diesel đều sụt giảm so với năm trước. Các nhiên liệu công nghiệp khác như nhựa đường có những dấu hiệu suy yếu so với các xu hướng gần đây. Nhu cầu dầu diesel giảm 0,1 triệu thùng/ngày trong tháng này so với cùng tháng năm trước sau khi tăng trong tháng 10/2020. Chỉ số PMI tháng 11/2020 do IHS Markit báo cáo giảm xuống 56,3 điểm từ 58,9 điểm trong tháng 10/2020.
Nhiên liệu bay tiếp tục giảm 0,1 triệu thùng/ngày trong tháng 11/2020. Các chuyến bay nội địa tiếp tục cải thiện so với tháng trước, tuy nhiên, ít có khả năng tăng thêm vì công suất bay của hàng không nội địa dự kiến sẽ bị hạn chế ở mức 60% cho đến tháng 2/2021. Hơn nữa các chuyến bay quốc tế được dự đoán bị dừng ít nhất cho tới cuối năm 2020. Mọi khả năng hỗ trợ cho nhu cầu nhiên liệu bay sẽ xuất phát từ các chuyến bay chở hàng mà được dự đoán sẽ cải thiện dần trong tương lai.
Nhu cầu xăng tăng tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 11/2020. Sự gia tăng này được hỗ trợ bởi hoạt động giao thông đường bộ tăng cũng như doanh số bán ô tô chở khách tăng 4,6% trong tháng 11/2020. Hơn nữa doanh số bán xe hai bánh tăng 13,4% trong tháng 11/2020 so với tháng 11/2019 đã hỗ trợ mạnh nhu cầu xăng. Từ phía thị trường lao động, những dấu hiệu cải thiện được ghi nhận trong tháng này do tỷ lệ thất nghiệp ở cả khu vực thành thị và nông thôn giảm nhẹ xuống lần lượt là 7,1% và 6,3%.

Nhu cầu xăng dầu của Ấn Độ

ĐVT: Triệu thùng/ngày (trung bình)

Sản phẩm

T11/2020

T11/2019

+/-

+/- (%)

LPG

1,02

0,98

0,04

3,6

Naphtha

0,36

0,33

0,03

8,7

Xăng

0,68

0,64

0,04

5,7

Nhiên liệu bay

0,18

0,27

-0,09

-33,7

Dầu diesel

1,93

2,05

-0,12

-6,0

Dầu mazut

0,28

0,27

0,01

3,4

Các sản phẩm khác

0,8

0,83

-0,04

-4,5

Nguồn: VITIC/OPEC