Nigeria, một thành viên của OPEC, tham gia hiệp ước cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá, mặc dù số liệu của OPEC cho thấy sản lượng của quốc gia này tăng trong tháng 1/2019. Saudi Arabia là nhà sản xuất lớn nhất OPEC.
Tổng thống nói với phái viên Saudi Arabia rằng “Nigeria sẵn sàng cùng với Saudi Arabia bắt đầu hạn chế sản lượng vì thế giá sẽ tăng”.
Bộ trưởng Dầu khi cho biết Nigeria sản xuất 1,78 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 1/2019, cùng với 350.000 thùng/ngày khí ngưng tụ.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet