Mỏ dầu công suất 315.000 thùng/ngày này đã được mở cửa lại trong ngày 4/3/2019 sau khi bộ lạc và bảo vệ nhà nước yêu cầu thanh toán tiền để phát triển đã chiếm giữ mỏ từ tháng 12/2018.
Thỏa thuận này được ký bởi NOC, Roepsol của Tây Ban Nha, OMV của Áo, Total của Pháp và Equinor của Na Uy, sẽ thành lập một quỹ để hỗ trợ một loạt các dự án phát triển bền vững. Các dự án này gồm quản lý nước và hỗ trợ cho thanh niên.
Mỏ dầu này liên tục bị đóng cửa bởi những yêu cầu thanh toán cho địa phương và bảo vệ. Miền nam Libya ít phát triển so với những nơi còn lại của quốc gia này, thường xuyên thiếu vắng các dịch vụ nhà nước.
NOC cho biết trước khi mở lại mỏ này rằng không có tổ chức vũ trang nào chịu trách nhiệm cho việc đóng cửa gần đây nhất được thanh toán để mở lại mỏ dầu này.
Nguồn: VITIC/Reuters