Các mỏ dầu này đã bị đóng cửa trong tháng 6/2018 khi một nhóm trang bị vũ trang tấn công các cảng miền đông Es Sider và Ras Lanuf, buộc NOC tuyên bố bất khả kháng bỏ hợp đồng cho khách hàng trong vài tuần.
Các kỹ sư bắt đầu khởi động lại mỏ al-Bayda cuối ngày 30/10/2018. Mỏ này có công suất khoản 12.400 thùng/ngày do vấn đề cung cấp điện, NOC dự kiến bơm chỉ khoảng 6.000 thùng/ngày tại mỏ này hiện nay.
NOC cũng đưa ra hướng dẫn bắt đầu hoạt động tại các mỏ Tibesti và Dor Marada nằm ở cùng khu vực miền đông nam.
Kể từ khi xuất khẩu đã khôi phục từ cảng Es Sider và Ras Lanuf, nhưng một số kho cảng dầu mỏ đã bị thiệt hại do cuộc chiến, buộc đóng cửa mỏ al-Bayda và các mỏ khác.
Libya đang sản xuất khoảng 1,3 triệu thùng dầu mỗi ngày, mức cao nhất kể từ giữa năm 2013 khi một làn sóng biểu tình và phong tỏa của các nhóm vũ trang và nhân viên bắt đầu gây thiệt hại cho sản lượng.
Nguồn: VITIC/Reuters