Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC đã đồng ý cắt giảm sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày từ 1/1 để hỗ trợ giá dầu và giảm dư cung.
Nguồn cung từ 11 nước thành viên OPEC với mục tiêu sản lượng theo thỏa thuận này đã đạt trung bình 30,01 triệu thùng/ngày, giảm từ 31,17 triệu thùng/ngày trong tháng 12.
So với những mức các nước này đã đồng ý giảm từ sản lượng tháng 10 của họ, các thành viên OPEC đã cắt giảm sản lượng 958.000 thùng/ngày trong số 1,164 triệu thùng/ngày tương đương với việc tuân thủ 82%.
Việc tuân thủ 80% đã vượt qua mức ban đầu 60% đạt được khi thỏa thuận cắt giảm trước đó được thực hiện trong năm 2009 và khảo sát đó bổ sung các dấu hiệu việc tuân thủ cao cho đến nay.
Một nguồn OPEC cho biết việc tuân thủ rất cao. “Tôi hy vọng việc này tiếp tục”. Một nguồn khác từ OPEC cho biết số liệu tuân thủ là tích cực.
Việc cắt giảm đã được OPEC, Nga và các nhà sản xuất độc lập khác đã giúp nâng giá từ mức thấp 12 năm gần 27 USD/thùng một năm trước.
Sản lượng của OPEC sụt giảm trong tháng 1 được bù một phần bởi sản lượng tăng lên từ Libya và Nigeria, cả hai được miễn trừ từ thỏa thuận của OPEC vì sản lượng đã bị mất bởi xung đột.
Saudi Arabia đã giảm sản lượng xuống dưới 10 triệu thùng/ngày trong tháng 1, thực hiện cắt giảm nhiều hơn họ đã cam kết để đưa ra một ví dụ về việc tuân thủ.
Iran, đã được cho phép nâng sản lượng theo thỏa thuận của OPEC vì các lệnh trừng phạt đã làm sụt giảm nguồn cung trước đây, đã bổ sung sản lượng 20.000 thùng/ngày.
OPEC đã thông báo mục tiêu sản lượng 32,5 triệu thùng/ngày tại cuộc họp ngày 30/11, dựa trên số liệu sản lượng thấp với Libya và Nigeria và OPEC gồm cả Indonesia, nước đã rời khỏi tổ chức này.
Sản lượng trong tháng 1 từ tất cả các thành viên cao mục tiêu khoảng hơn 520.000 thùng/ngày, đã được điều chỉnh loại bỏ Indonesia.
Khảo sát của Reuters được dựa trên số liệu xuất khẩu được cung cấp bởi các nguồn bên ngoài, số liệu của Thomson Reuters và thông tin cung cấp bởi các công ty dầu mỏ, OPEC và các công ty tư vấn.
Nguồn: VITIC/Reuters