Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ, mà trong năm 2014 đã từ chối cắt giảm nguồn cung mặc dù dư thừa, cho biết trong Triển vọng Dầu thô Thế giới năm 2016 rằng nhu cầu dầu thô OPEC đạt tới 33,7 triệu thùng/ngày trong năm 2019, tăng 1 triệu thùng/ngày so với năm 2016.
Báo cáo này cho thấy rằng triển vọng thị trường trong vài năm tới – từ quan điểm của OPEC như là nhà cung cấp 1/3 lượng dầu thế giới – đã cải thiện. Trong ấn bản năm 2015, nhu cầu đối với dầu thô OPEC được dự kiến giảm xuống 30,7 triệu thùng/ngày vào năm 2020.
Tuy nhiên, nhu cầu dự kiến đối với dầu thô OPEC trong năm 2019 chỉ cao hơn 300.000 thùng/ngày so với sản lượng bơm hiện nay, dựa trên số liệu tương đối thận trọng của OPEC. Nhu cầu đối với dầu thô OPEC mặc dù tăng trong dài hạn nhưng ổn định từ năm 2019 tới năm 2021.
Tổng thư ký OPEC, ông Mohammed Barkindo cho biết lời nói đầu của báo cáo “môi trường giá dầu thấp hơn được dự kiến thấy nguồn cung dầu tổng thể bên ngoài OPEC sụt giảm trong giai đoạn năm 2016-17, trước khi tăng chậm một lần nữa đến năm 2021”.
Giá dầu ở mức 46 USD/thùng đã giảm hơn một nửa kể từ giữa năm 2014 do dư cung. Với thu nhập của nhà sản xuất giảm và dư cung kéo dài, OPEC đã chuyển trở lại chiến lược hạn chế nguồn cung để cố gắng hỗ trợ giá.
Giá dầu chỉ thấy phục hồi nhẹ. Rổ dầu thô của OPEC được giả thiết trong báo cáo ở mức 65 USD/thùng vào năm 2021. Năm ngoái, họ đã giả thiết đạt 80 USD/thùng vào năm 2020.
Trong khi giá giảm sẽ hạ bớt nguồn cung của các nước ngoài OPEC trong vài năm tới, báo cáo này đã nâng dự báo đối với dầu đá phiến toàn cầu trong dài hạn, gồm cả dầu đá phiến Mỹ.
Sản lượng dầu đá phiến toàn cầu sẽ đạt 4,55 triệu thùng/ngày vào năm 2020 và đạt đỉnh tại 6,73 triệu thùng/ngày vào năm 2030 do Argentina và Nga gia nhập Bắc Mỹ như là các nhà sản xuất.
Ước tính năm ngoái là 5,19 triệu thùng/ngày vào năm 2020 và 5,61 triệu thùng/ngày vào năm 2030.
Những năm giá cao – được hỗ trợ bởi sản lượng của OPEC hạn chế - đã giúp tăng sản lượng các nước bên ngoài OPEC và làm dầu phi truyền thống như dầu đá phiến sẵn có. Bất chấp giá thấp hơn dự kiến, những nỗ lực để giảm chi phí sẽ giúp mở rộng dầu đá phiến.
Báo cáo cho biết “dầu đá phiến Bắc Mỹ vẫn là một nguồn chính trong tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC cho đến năm 2030”. OPEC đã điều chỉnh tăng dự báo dầu đá phiến Bắc Mỹ 1,2 triệu thùng/ngày tới năm 2040.
OPEC đã tăng dự báo nhu cầu dầu thế giới trong trung hạn, nhu cầu dầu dự kiến đạt tới 99,2 triệu thùng/ngày vào năm 2021 – cao hơn 1 triệu thùng/ngày so với báo cáo trong năm trước.
Báo cáo này hỗ trợ quan điểm rằng thị phần của OPEC sẽ tăng trong lâu dài do tăng trưởng nguồn cung đối thủ mờ dần. Nhu cầu dầu thô của OPEC được dự kiến đạt 41 triệu thùng/ngày trong năm 2040, chiếm 37% nguồn cung thế giới tăng từ 34% trong năm 2016.
Nguồn: VITIC/Reuters