Những vấn đề kỹ thuật đã trì hoãn dự báo trước đó khởi động giàn khoan vào tháng 7.
Osmond Coelho, một gián đốc điều hành dự án Libra cho biết tại một sự kiện trong ngành ở Rio de Janeiro “chúng tôi đang đàm phán khoảng hai hay ba tháng trì hoãn liên quan tới những gì chúng tôi đã dự định thực hiện trước đó”.
Tập đoàn này do Petrobras dẫn đầu có một vấn đề kỹ thuật kết nối giếng với giàn khoan, do họ chuẩn bị thử sản xuất kéo dài với một dự định ban đầu sản xuất 30.000 thùng/ngày.
Libra là một trong những nơi trữ lượng dầu mỏ lớn nhất tại Brazil, với khối lượng ước tính của cơ quan điều hành dầu mỏ ANP từ 8 tới 12 tỷ thùng. Petrobras là nhà điều hành trong tập đoàn này gồm Royal Dutch Shell Plc, Total SA và công ty CNPC và CNOOC của Trung Quốc.
Nguồn: VITIC/Reuters