Petrobras cho biết họ dự định đạt được điều đó chủ yếu với việc giảm chi phí với nhân viên - họ sẽ sớm triển khai kế hoạch sa thải tự nguyện - cùng với chi phí cho quảng cáo và văn phòng thấp hơn.
Công ty này cho biết đề suất cắt giảm chi phí hoạt động sẽ giảm kế hoạch kinh doanh phân bổ trong năm 2019 - 2023, ban đầu ước tính chi phí đó là 122,6 tỷ USD trong 5 năm.
Họ cũng cho biết họ dự định bán một số mỏ dầu đã khai thác ở Brazil, bổ sung thêm cho chương trình thoái vốn của họ.
Nguồn: VITIC/Reuters