Thỏa thuận này cho phép Rosneft tăng nguồn cung dầu thô sang một thị trường chiến lược quan trọng. Các nguồn cung cấp theo hợp đồng mới có thể bắt đầu trong tháng 2/2019, do Rosneft phân bổ tất cả dầu ESPO Blend trong tháng 1/2019 của mình cho công ty CEFC của Trung Quốc.
ChemChina đã trở thành một khách hàng mua dầu thô ESPO Blend kể từ năm 2015, với 1,2 triệu tấn tới 2,4 triệu tấn mỗi năm theo các hợp đồng hàng năm.
Hợp đồng nguồn cung gần đây nhất giữa Rosneft và ChemChina kết thúc trong giữa năm 2018 và các công ty đã dừng cung cấp dầu thô ESPO Bled trong nửa năm để đàm phán lại các điều khoản.
Một trong các nguồn tin cho biết Rosneft không đảm bảo liệu có đủ khối lượng dầu ESPO Blend để đáp ứng cho tất cả các thỏa thuận về nguồn cung cấp loại dầu này cho tới cuối năm 2018, do sản lượng giới hạn theo thỏa thuận của OPEC và tăng cường cung cấp dầu ESPO sang Trung Quốc qua đường ống. Rosneft tăng cường cung cấp dầu ESPO Blend qua đường ống cho Petrochina của Trung Quốc trong tháng 7/2018.
Rosneft sẽ dừng cung cấp cho Petrochina các lô dầu thô ESPO Blend bằng đường biển qua cảng Kozmino trong tháng 1/2019, theo kế hoạch xuất khẩu hàng quý từ cảng Kozmino.
Rosneft đã đồng ý cung cấp cho Petrochina 1,7 triệu tấn dầu ESPO Blend xuất từ cảng Kozmino trong năm 2018. Trong năm 2018, Rosneft đã cung cấp chủ yếu các lô hàng dầu ESPO Blend cho công ty CEFC của Trung Quốc.
Nguồn: VITIC/Reuters