Rosneft cho biết trước đó họ có kế hoạch xuất khẩu 31 triệu tấn dầu thô sang Trung Quốc vào năm nay.
Cơ quan tin tức RIA trích dẫn Sechin “trong năm 2017 công ty của chúng tôi sẽ phân bổ, theo ước tính của chúng tôi, khoảng 40 triệu tấn dầu thô sang Trung Quốc. Đây là một khối lượng kỷ lục”.
Nguồn: VITIC/Reuters