Sản lượng cà phê trong niên vụ 2015/16 đạt tổng cộng 3,03 triệu bao.
Dự báo mới này điều chỉnh giảm khoảng 17% so với sản lượng ước tính trước đó khoảng 4 triệu bao.
Chủ tịch Anacafe, Ricardo Arenas trả lời Reuters rằng việc điều chỉnh giảm sản lượng ước tính do hạn hán kéo dài và nhiệt độ băng giá tại nhiều nơi của nước này, cũng như thiệt hại từ việc nấm roya làm chết cây.
Niên vụ cà phê tại Trung Mỹ và Mexico, cùng nhau chiếm 1/5 sản lượng cà phê arabia thế giới, hoạt động từ tháng 10 tới tháng 9 năm sau.
Nguồn: VITIC/Reuters