Sản lượng giảm 15,8% trong 12 tháng do các giếng đã khai thác lâu ngoài khơi từ Rio de Janeiro và Espirito Santo chiếm gần một nửa lượng dầu thô đã bơm của Petrobras. Sự sụt giảm này được bù bởi sản lượng đang tăng lên từ các giàn khoan mới của lưu vực Santos.
Petrobras đã xem xét các cách để xử lý các mỏ cũ bằng cách hoặc bán chúng hay tham gia quan hệ đối tác để thúc đẩy những nỗ lực phục hồi.
Vào ngày 14/6/2018, công ty đã kết thúc việc bán 25% cổ phần trị giá 2,9 tỷ USD tại mỏ Roncador cho Equinor.
Quan hệ đối tác với công ty Nauy trước đây là Statoil sẽ gồm các biện pháp làm chậm sự sụt giảm sản lượng tại Roncador và tăng các yếu tố phục hồi.
Trong một động thái của các công ty cổ phần tư nhân để đạt được chỗ đứng ở Brazil, Warburg Pincus và EIG Global Energy đặt thầu cho các mỏ dầu trưởng thành nước nông được Petrobras bán.
Nguồn: VITIC/Reuters