Nguồn cung cấp từ 12 dòng dầu thô Biển Bắc sẽ đạt trung bình 1,82 triệu thùng mỗi ngày, giảm từ 1,94 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 5, theo tính toán của Reuters dựa trên các số liệu được cung bấp bởi các nguồn tin thương mại.
Việc giảm sản lượng này chủ yếu là kết quả của bảo dưỡng giếng Ekofisk trong tháng 6 và nguồn cung siết chặt hơn đang hỗ trợ thị trường dầu Brent và thị trường dầu vật chất.
Các nhà phân tích tại JBC Energy cho biết trong một báo cáo Platte đánh giá Forties và Brent gần đây đã trở lại vùng tích cực, được hỗ trợ bởi thiếu hụt dầu nạp trong tháng 6.
Sản lượng đã giảm từ 2,23 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 2, mức cao nhất kể từ tháng 4/2012, theo số liệu của Reuters.
Nguồn cung cấp sụt giảm trong dài hạn do các lớp trầm tích lớn hơn, dễ dàng hút dầu đã được bơm ra hết. Nhưng các dự án mới sẵn sàng hoạt động như Golden Eagle và các dự án khác đã lên kế hoạch trong vài năm tới sẽ giúp bù đắp cho các giếng đã cạn kiệt.
Dầu thô Brent dựa trên 4 loại dầu thô Biển Bắc - Forties, Oseberg và Ekofisk cũng như bản thân Brent. Sản lượng của các loại này được dự kiến xuống mức thấp nhất trong gần hai năm do việc bảo dưỡng giếng Ekofisk.
Nguồn: VITIC/Reuters