Iran cho biết trong tháng 1 sản lượng dầu hàng ngày của họ gần 3,9 triệu thùng.
Ali Kardor, giàm đốc công ty Dầu mỏ Iran (NIOC) cho biết “chúng tôi đã lên kế hoạch đạt 4 triệu thùng vào cuối năm của Iran (20/3). Điều này sẽ được thực hiện chậm một tháng”. Ông bổ sung rằng “tất nhiên, sản lượng dầu thô của Iran đã đạt 4,2 triệu thùng ở một giai đoạn trước, nhưng sau đó giảm xuống”.
Kardor cho biết kế hoạch 5 năm tới của Iran bắt đầu trong tháng 3 được dự đoán khoan 500 giếng mới, theo trang web SHANA của Bộ Dầu mỏ. SHANA trích dẫn lời Kardor “Điều này sẽ là cần thiết để nâng sản lượng thành 4,7 triệu thùng/ngày”.
Theo một thỏa thuận đã nhất trí cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC trong tháng 12, Iran được cho phép nâng nhẹ sản lượng từ mức tháng 10. Tehran trong thời gian dài đã cho rằng họ cần lấy lại thị phần đã bị mất dưới các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Nguồn: VITIC/Reuters