Việc đóng cửa tại Sharara, nơi sản xuất khoảng 220.000 thùng/ngày bắt đầu từ thứ hai 27/3, và việc đóng cửa tại Wafe trước đó một ngày.
Sharara đã khôi phục hoạt động vào tháng 12/2016 sau khi bị đóng cửa vào tháng 11/2014 do những người biểu tình địa phương chặn đường ống nối từ đó tới kho cảng dầu mỏ Zawiya.
OMV công ty dầu mỏ của Áo, một trong những đối tác tại mỏ dầu này, được dự kiến nạp một chuyến dầu thô Sharara 600.000 thùng lên tàu Sea Vine từ Zawiya vào cuối tuần này.
Tàu chở dầu này đến cảng sớm vào thứ tư 29/3, có thể vẫn nạp hàng từ các bể chứa. OMV không phản ứng ngay lại với yêu cầu bình luận.
Giếng dầu này được điều hành bởi liên doanh giữa NOC và một tổ hợp của Repsol, Total, Statoil và OMV.
Nguồn: VITIC/Reuters